Category Archives: Naše delo

Sodelovanje pri projektu preprečevanja napadov volkov na ovce

Projekt poteka v sodelovanju s CABWIM (Nizozemska) in Zvezo društev rejcev drobnice (Slovenija). Dogovori okrog projekta so se začeli jeseni 2008. Trenutno je projekt v začetni fazi. Končni cilj projekta je razvoj metode, temelječe na etoloških principih (poznavanju obnašanja živali), ki bi preprečila napade volkov na ovce. S tem pojektom širi Noetova šola svoje delovanje

Read More

Udeležba na delavnici EUROPEAN ANIMAL WELFARE EDUCATION

Dunaj; 10.-11. maj 2010 Evropski parlament je oktobra 2009 sprejel odločitev, da morajo države članice implementirati zaščito in dobrobit živali v izobraževanje. Za izvedbo te odločitve potrebuje jasna izhodišča. Delavnica je predstavljala prvi korak v tej smeri – pripravili naj bi okvir izhodišč. Služila bodo kot osnova za dvodnevno konferenco na to temo, ki bo

Read More

Delavnica na Gimnaziji in srednji veterinarski šoli

Ljubljana; Izvedba delavnice na temo dobrobiti živali (s poudarkom na rejnih živalih) v okviru obveznih izbirnih vsebin. 1. delavnica: Test – MNENJE O ZAŠČITI ŽIVALI 2. delavnica: UPORABA REJNIH ŽIVALI 3. delavnica: REJNE ŽIVALI V RAZLIČNIH OKOLJIH 4. delavnica: ŽIVALI IN ODPADKI Za gradivo lahko pišete na naš naslov.