PREDAVANJE NA GIMNAZIJI JOŽETA PLEČNIKA

Predavanje o odnosu človek – prostoživeče živali v različnih zavetiščih po svetu (Afrika in Tajska)