Predavanje o delu z divjimi živalmi – Afrika in Tajska

Ljubljana;

Predavanje o delu z divjimi živalmi v Afriki in Tajskem ter predstavitev volunterskega dela v zavetiščih.