Author Archives: Andrea Premik

Seminar ČLOVEK in ŽIVALI

Domžale; Seminar za učitelje smo pripravili ob podpori Zavoda RS za šolstvo. Seminar je bil namenjen ozaveščanju na področju zaščite živali in uvajanju tem s področja dobrobiti živali in etologije v osnovne in srednje šole. Na seminarju so s predavanji in delavnicami sodelovali predavatelji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete ter predstavnika društev: Slovensko društvo

Read More