Category Archives: Naše delo

Posvet O GRADNJAH NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH

Velenje Posvetovanje je organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje. Sodelovali smo s predavanjem “Etološki vidiki primerne uhlevitve živali”. Prispevek je objavljen v zborniku predavanj: Gradnje na živinorejskih kmetijah. Zbornik predavanj. 2003. Celje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Celje: 24-29

Seminar ČLOVEK in ŽIVALI

Domžale; Seminar za učitelje smo pripravili ob podpori Zavoda RS za šolstvo. Seminar je bil namenjen ozaveščanju na področju zaščite živali in uvajanju tem s področja dobrobiti živali in etologije v osnovne in srednje šole. Na seminarju so s predavanji in delavnicami sodelovali predavatelji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete ter predstavnika društev: Slovensko društvo

Read More