Izobraževanje

Dobrodošli na strani izobraževalnega dela našega društva, kjer vam ponujamo nekaj idej za delo v razredu ali na terenu. Veseli nas, da vas tovrstna problematika zanima, da iščete izvirne ideje z namenom, da bi vaša šola ali vrtec lahko bila prijazna do živali.

Vsi tako ali drugače prihajamo v stik z živalmi, zato je pomembno, da je odnos do njih vključen v izobraževanje. Poleg tega znanost in zakonodaja ne moreta doseči svojega namena brez podpore v izobraževanju. Primeren odnos do živali je pomemben tudi v širšem kontekstu, ker uči spoštovanja do življenja na sploh oz. do okolja. Vpliva na sistem vrednot, ki jih razvije posameznik. Pomaga pa tudi razvijati pomembne spretnosti, kot so skrb za nekoga in komunikacija.

Vsebine s področja dobrobiti živali je možno vključiti v kurikulum na vseh stopnjah izobraževanja, v vse predmete v šoli, poleg tega so tovrstne vsebine otrokom zanimive.

Izobraževanje za dobrobit živali pa ni prisotno samo v šoli, prisotno je tudi v šolskem okolju, doma, ob obisku živalskega vrta, kmetij, trgovin, zato je pri tem pomembna tudi vloga staršev in širšega družbenega okolja.

Ves material je prosto dostopen na podstraneh zavihka “izobraževanje”. Pripravljeni so delovni listi, ki jih lahko stiskate in fotokopirate, pripravljene so ideje za  delavnice, ki jih prav tako lahko uporabite v razredu. Materiale še pripravljamo in popravljamo, v kolikor pa se vam porodi kakšna dobra ideja in ne veste kako bi jo izpeljali, stopite z nami v stik, morda lahko pomagamo.

Cilji, ki jih želimo doseči z vključevanjem dobrobiti živali v izobraževanje:

– spodbujanje spoštovanja do živali,

– razvijanje zavedanja pri mladih, da imajo živali svoje potrebe,

– razvijanje občutka dolžnosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo,

– preprečevanje krutosti in spodbujanje prijaznega ravnanja z živalmi,

– oblikovanje moralnih vrednot.

Dobrobit živali – osnovne informacije in primeri (.pdf)

Kontakta oseba za področje izobraževanja je mag. Andrea Premik Banič, prof. biologije, andrea.premik@gmail.com