Izdaja brošure DOBROBIT ŽIVALI

Ljubljana;

Brošura DOBROBIT ŽIVALI, Osnovne informacije in primeri je bila predstavljena v Cankarjevem domu 18. novembra 2005. Namen brošure je predstaviti osnovne informacije v zvezi z dobrobitjo in zaščito živali. Namenjena je predvsem učiteljem vseh stopenj, v pomoč pri vključevanju vsebin s področja dobrobiti živali v pouk. Uporabna pa je tudi za vse ostale, ki jih to področje zanima.