O nas

Izobraževalno društvo Noetova šola je bilo ustanovljeno leta 2002, kot nevladna, neprofitna organizacija, ki temelji na prostovoljnosti in dobrodelnosti. Delujemo na področju izobraževanja in raziskovanja za dobrobit živali.

Društvo deluje v skladu z načelom dobrobiti živali (angl. animal welfare). Pri tem se opira na znanstvene izsledke.

Izobražujemo tako učence, dijake in študente, kot tudi učitelje – s pomočjo seminarjev, predavanj, delavnic in učnega gradiva. Več informacij o tem je na strani “izobraževanje“.

Področje raziskovanja smo v dejavnost društva vključili kasneje, leta 2009. Trenutno je društvo vključeno v projekt preprečevanja napadov volkov na ovce z inovativnimi metodami. Več informacij o tem je na strani “raziskovanje“.

Noetova šola je od leta 2006 članica World Animal Protection (prej WSPA). Sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami in posamezniki. Več informacij o tem je na strani “sodelovanje“.

Za področje izobraževanja kontaktirajte mag. Andreo Premik Banič, prof. biologije, info@noetova-sola.si.
Za področje raziskovanja kontaktirajte dr. Natašo Siard, univ. dipl. inž. zootehnike, info@noetova-sola.si.