Osnovna šola

Šola lahko naredi več kot le to, da poučuje o živalih. Izobraževanje lahko spodbuja tako učitelje kot učence k razmišljanju o dobrobiti živali, razvija občutek dolžnosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo.

Cilji, ki jih lahko dosežemo z vključevanjem dobrobiti živali v izobraževanje so tudi, da preprečujemo krutost in spodbujamo prijazno ravnanje do različnih vrst živali, ter razvijamo zavedanje o njihovih  potrebah in oblikovanje moralne vrednote.

Tema dobrobiti živali je lahko integrirana v posamezne predmete kot so naravoslovje, biologija, psihologija, geografija, sociologija, lahko je zanimiva tema tudi kot medpredmetna povezava različnih predmetov, kot so tuji jeziki, psihologija, zgodovina. Vsekakor pa je lahko dobrobit živali tudi tema pri obravnavanju državljanske kulture in nenazadnje zdravstvene vzgoje.

 

DOBROBIT ŽIVALI = DOBRA FORMA + DOBRO POČUTJE

Koncept PETIH POGOJEV (Strokovni svet za zaščito rejnih živali (FAWC), Velika Britanija), ki zagotavljajo dobrobit živali:

1. HRANA IN VODA
Zagotovljeni morata biti sveža voda in prehrana, ki zagotavlja zdravje in vitalnost.

2. PRIMERNO OKOLJE
Zagotovljeni morajo biti ustrezni bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za počitek.

3. PREPREČEVANJE BOLEČIN, POŠKODB IN BOLEZNI
Zagotovljeni morajo biti preventiva ali hitra diagnoza in pričetek zdravljenja.

4. PREPREČEVANJE STRAHU IN NEUGODJA
Zagotovljene morajo biti ustrezne razmere in ravnanje, ki preprečuje mentalno trpljenje.

5. MOŽNOST NORMALNEGA OBNAŠANJA
Zagotovljeno mora biti dovolj prostora, ustrezna oprema, prisotnost sovrstnikov.

 

Naj poudarimo, da gre za dobrobit in odgovoren odnos do vseh živali, domačih živali ali družnih živali, rejnih živali, divjih oziroma prostoživečih živali v naravnem okolju ali živali v ujetništvu, torej vseh vrst živali.

Za otroke je smiselno, da pri obravnavi dobrobiti živali začnemo z dobrobitjo tistih živali, ki jih najbolje poznajo, s katerimi imajo največ stika.

Eden od pogojev za odgovoren odnos do živali in spoštovanje do vseh živih bitij je tudi pravilen način izražanja. Nedopustna je uporaba poniževalnih, podcenjevalnih, žaljivih ali negativnih izrazov, ki vodijo do neprimernega odnosa do živali. Pri predstavitvi problematike dobrobiti živali sta pomembni tudi razlaga in razumevanje izrazov kot so mučenje, zlorabljanje, zanemarjenje izkoriščanje, zapuščanje živali.

Pomembno je vedeti, da obstajajo specifični izrazi in problematika vsake od skupin živali.

Družne živali živijo v našem okolju in potrebujejo našo oskrbo in pomoč, rejne živali sicer izkoriščamo, vendar jim je nujno poskrbeti za dobre življenjske pogoje. Prostoživečim živalim pa moramo omogočiti ohranjanje njihovega naravnega habitata.

Z vidika dobrobiti živali ima vsaka skupina svojo specifično problematiko.

Izobraževalni material (uporaba dovoljena z navedbo vira):

 1. ETIČNE DILEME, navodilo učiteljem
 2. IDEALNA KMETIJA, navodilo učiteljem
 3. IDEJE ZA AKTIVNOSTI, navodilo učiteljem
 4. KAKŠNO JE TVOJE MNENJE 2
 5. KAKŠNO JE TVOJE MNENJE 3
 6. KAKŠNO JE TVOJE MNENJE 1
 7. KMETIJE, navodilo učiteljem
 8. KRIŽANKA – PES
 9. METODOLOŠKI PREDLOGI, navodilo učiteljem
 10. MOJA MALA ŽIVAL
 11. OSNOVNE ZNAČILNOSTI REJNIH ŽIVALI, navodilo učiteljem
 12. PETARDE IN ŽIVALI plakat
 13. PIKIN DAN, navodilo učiteljem
 14. PODATKOVNE KARTICE, MAČKA
 15. PODATKOVNE KARTICE, PES
 16. PODATKOVNE KARTICE, REJNE ŽIVALI
 17. RAZNOLIKOST ŽIVLJENJA navodilo učiteljem
 18. RES, NI RES
 19. RJAVI MEDVED, navodilo učiteljem
 20. SAFARI PARK-ZOO
 21. SESTAVLJANKA, navodilo učiteljem
 22. SKBNIŠKI LIST
 23. SKRB ZA ŽIVALI plakat
 24. UPORABA ŽIVALI, navodilo učiteljem
 25. ZAOBLJUBA, navodilo učiteljem
 26. ŽIVALI V RAZREDU, navodilo učiteljem
 27. ŽIVALI V ŠOLAH, navodilo učiteljem
 28. ŽIVALI V ŠOLI – KORISTI IN TEŽAVE