DOBROBIT ŽIVALI

Dobrobit zivali, Osnovne informacije in primeri, 2005.

Avtorici: Nataša Siard, Andrea Premik Banič Brošura (55 strani)  – podaja osnovne informacije s področja dobrobiti in zaščite živali. Razlaga osnovne pojme, prikazuje konkretne primere s širokega področja uporabe živali, predstavlja zakonodajo in delovanje nekaterih organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali.

Ceno določite sami s prostovoljnim prispevkom za naše delovanje.

BROSURA(.PDF)

Kaj vsebuje?

  • info. s področja dobrobiti
  • info. s podrocja zaščite
  • Delovanje organizacije

Prva tovrstna brošura v Sloveniji, ki podaja informacije s področja dobrobiti in zaščite živali.

Razlaga osnovne pojme, podaja konkretne primere s širokega področja uporabe živali, predstavlja zakonodajo in delovanje nekaterih organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali. Ciljna publika so predvsem učitelji vseh stopenj, primerna pa je tudi za širšo javnost.

»Namen brošure je informirati, brez izpostavljanja lastnega mnenja. Želiva, da si ga bralci na podlagi informacij ustvarijo sami.«

Avtorici:

Noetova šola je društvo, ki od l. 2002 izobražuje na področju dobrobiti in zaščite živali. Njeno delovanje je strokovno, opira se na znanstvene izsledke raziskav in na podatke iz prakse. Cilj delovanja je vključitev omenjene tematike v učne programe, zato se povezuje predvsem z učitelji. Sodeluje tudi z organizacijami iz tujine, zlasti s priznano organizacijo RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) iz Velike Britanije, ki je finančno omogočila izid te brošure.