DVD REJNE ŽIVALI

DVD z naslovom – Rejne živali in mi (20 min).

Če želite lahko DVD naročite in kupite preko nas. Pojdite pod Svetovanje/Kontakt in pošljite svoje podatke.

Problematika in predstavitev rejnih živali, ki jih človek izkorišča predvsem v namene prehranjevanja. Prikazuje nagone in inteligenco rejnih živali, razlike med tradicionalnim, intenzivnim kmetijstvom in prosto rejo. Dotakne se problema selekcije, prehranske verige in učinkovite proizvodnje hrane.

Bistvo in glavni cilj vsebine DVD-ja je, da približamo otrokom rejne živali, jih naučimo spoštovanja in odgovornega odnosa do rejnih živali. Preko podajanja etičnih vsebin, je glavno sporočilo, da rejne živali niso predmeti temveč živa bitja, ki imajo svoje potrebe, svoja čustva, so zanimiva in inteligentna bitja.

Primerna za starost 10-16 let. Primer prikaza vživljanja v življenjske pogoje živali, ki živijo na tradicionalni kmetiji ali intenzivni farmi. Spodbuja zanimanje, razmišljanje in razpravljanje o dobrobiti rejnih živali.

Ceno določite sami – s prostovoljnim prispevkom za naše delovanje – povezava.