Sodelovanje pri raziskavi o poznavanju divjega prašiča pri učencih in dijakih