Raziskovanje

Leta 2009 smo razširili delovanje društva na področje raziskovanja. Povezali smo se z nizozemskim etologom dr. Diederikom van Lierom – CABWIM (Consultancy in Animal Behaviour and Management), ki rešuje konflikte med ljudmi in prostoživečimi živalmi z etološkimi metodami. Metode temeljijo na poglobljenem poznavanju obnašanja živali in uporabi njihove sposobnosti učenja. Na ta način lahko prostoživeče živali na human način odvrnemo s površin ali od izvorov hrane, kjer prihajajo v konflikt z ljudmi. Posamezni projekti so predstavljeni na spletni strani CABWIM-a.

S podobnim pristopom smo se lotili problema napadov volkov na ovce, s ciljem razvoja inovativne metode, ki bi preusmerila volkove od ovc kot vira hrane in lova na številno divjad. Pri tem se zavedamo, da morajo biti rešitve cenovno sprejemljive in dovolj enostavne za uporabo v praksi.

Kratek opis problema
Volkovi povzročajo z napadi na ovce gospodarsko škodo in resno ogrožajo dobrobit ovc, ne le z ubijanjem in poškodbami, ki nastanejo z ugrizom volka, ko je ovca pri zavesti, temveč tudi s stresno izkušnjo ob prisotnosti plenilca in preganjanju. Obstoječe metode zaščite (ograje, pastirski psi, nočno zapiranje, odstrel volkov, opuščanje reje drobnice na območju volka) so omejeno uspešne, neuspešne ali neizvedljive.

Reševanje problema je vezano na več vidikov, kot so:

  • dobrobit in zaščita živali,
  • zaščita ogroženih vrst,
  • pravica do kmetovanja,
  • razvoj podeželja,
  • ohranjanje kraškega območja,
 • toleranca do velikih zveri in sobivanje z njimi.

Iščemo torej rešitve, ki so trajnostno naravnane, sprejemljive za rejce, prebivalce, državo in obe vrsti živali.

Copyright: Drejc Derganc

Prva faza projekta (2009 – 2011)

Cilj: določitev dejavnikov, ki pripeljejo do napadov (obisk rejcev z izkušnjami z napadi volkov na ovce in rejcev brez izkušenj z napadi)

Sodelujoči:

Raziskavo sta finančno podprli provinca Limburg iz Nizozemske in fundacija EuroNatur iz Nemčije.

Objave:

 • Poročilo v slovenskem jeziku (.pdf)
  • Povzetek rezultatov iz poročila (.pdf)
 • Objava v znanstveni reviji Applied Animal Behaviour Science
 • Prispevek na posvetovanju: The attitude of Slovenian farmers towards wolves (str. 357-363)
 • Prispevek na posvetovanju: The effect of wolf and bear attacks on growth in lambs (str. 488-494)
 • Prispevek na posvetovanju: Siard N., Jordan D., van Liere D. Development of new methods to protect sheep against wolf attacks (International Conference Wolf Conservation in Human Dominated Landscapes, Postojna, 2013)
 • Objave glavnih izsledkov raziskave v lokalnih glasilih v letu 2012: Bistriški odmevi, Kočevski utrip, Glasnik občine Divača, Postojnski prepih, Občinsko glasilo (Hrpelje – Kozina), Rešeto (Ribnica)

Druga faza projekta (2013 – )

Cilj: razvoj inovativne metode varovanja ovc pred napadi volkov

Sodelujoči:

Patent: Jordan D.,  Siard N., van Liere D.,  Aljančič U., Pečar B.,  Vrtačnik D. Ovčja električna ovratnica za prevzgojo plenilskih navad volkov, patentna prijava št. P- 201700234, 16. 08. 2017

Prispevek v povezavi z našim delom (CABWIM), youtube

Institute for Coexistence with Wildlife (icwildlife.eu)

Kontakta oseba za področje raziskovanja je dr. Nataša Siard, univ. dipl. inž. zootehnike, info@noetova-sola.si